Fr. Mauricio T. Ulep, CMF, G. Emilio Jacinto at Gng. Joselyn Nullar

Kinilala ang Claret School of Quezon City sa idinaos na  Parangal at Pasasalamat ng Philippine Art  Educators Association Inc. noong Disyembre 1, 2018, sa GSIS Museo ng Sining, Lungsod ng Pasay dahil sa mga naiambag nito sa pagtataguyod ng sining at kultura sa pamamagitan ng pakikiisa sa adhikain ng samahan.

Ang Parangal at Pasasalamat ay bahagi ng pagdiriwang ng limampung taong pagkakatatag ng PAEA sa mga natatanging indibidwal, guro, paaralan at institusyon na naging katuwang nito sa pagpapadaloy ng sining at kultura.

Nagkamit ng apat na parangal- ang Gawad Lagablab, Gawad Gandingan, Gawad Hagabi at Gawad Liwanag ang paaralan.

Ang Gawad Lagablab at Gawad Gandingan ay  ipinagkaloob sa Paaralang Claret bilang natatanging paaralan na nagtataguyod ng Sining Edukasyon at nagpapahalaga sa katutubong kulturang Pilipino.

 Si G. Emilio “Apoy” Jacinto, guro ng Sining sa mababang paaralan, ay pinagkalooban din ng Gawad Liwanag  bilang natatanging guro sa larangan ng Sining Edukasyon at Gawad Hagabi dahi sa pagsisilbi sa samahang PAEA bilang aktibong miyembro ng pamunuan  ng samahan upang maipagpatuloy ang mga gawain ng PAEA para sa kabataang Pilipino.   

 Ang mga pagkilalang ito ay inaasahang  magsilbing   inspirasyon para sa  bawat  Claretiano upang ipagpatuloy ang pagpapahalaga  sa   sining at kultura,   sa edukasyon, at sa  buhay  at misyon ng ating institusyon.